Anmälan Kontakt Marschnytt Länkar Artiklar Försäljning Bildarkiv Tillbaka hem
Blåsmusiken är hotad

Det blåser kallt i den svenska kulturen framförallt när det gäller musikutbildning och drift av professionella orkestrar. Magnus Eriksson, som är förbundsdirektör i Sveriges Orkesterförbund, har i ett pressmeddelande som avser GotlandsMusikens Blåsorkester och Visby Storband berättat att det nu är stor risk för nedläggning av deras verksamheten, något som inte bara drabbar Gotland utan får konsekvenser för hela musiksverige.

Sverige har idag stora problem med rekryteringen; 25 procent färre elever spelar instrument 2005 än 1984 (från 200 000 till 150 000 ele-ver) på landets musik- och kulturskolor. Många arbetar för att ändra denna trend men de upplever att de nu arbetar i motvind. Vi måste ha en fortlöpande utbildning av blåsare och andra instrumentalister för att kunna besätta de orkestrar och musikkårer som finns idag. Det går inte att besätta alla stämmor med gitarrer och dessutom fordras det kunniga och inspirerande lärare.

En nedläggning av verksamheten på Gotland blir särskilt svår beroende på Gotlands geografiska läge. Det Gotlandsmusiken idag gör för att stimulera befolkningens behov av kvalificerad musik och inspirera ungdomar till att bli instrumentalister kan inte ersättas med något som kostar 5 procent mindre.

Sambandet mellan de olika delarna i musiklivet ger ekvationen: Många unga musiker >> flera och större fritidorkestrar >> fler studenter till musikhögskolorna >> många bra professionella musiker >> ger en större publik. Färre professionella musiktjänster >> färre studenter på musikhögskolorna >> ger färre och mindre fritidsorkestrar >> färre unga musiker på musik-/kulturskolorna >> färre i publiken.

I Nacka, en förortskommun söder om Stockholm, satsar man nu ordentligt på kulturskolornas verksamhet Detta har betytt att alla som vill nu får prova på att spela ett instrument. Tyvärr blir det dock mest gitarr och elbas.

Låt oss hoppas att de svenska politikerna är kloka nog att våga satsa på den kvalificerade musikutbildningen. Annars är risken stor att vi får importera såväl musiker som musiklärare från utlandet något som var vanligt ända fram till början av 1900-talet.


Stig Wallin

Militärmusiksamfundet, Abrahamsbergsvägen 89, 1 tr ner, 168 30 Bromma
info@militarmusiksamfundet.com
webmaster